150 հայ թագուհիները

Հայերն ունեցել են 150 թագուհիներ և իշխանուհիներ,որոնցից 100 և ավել հայաստանի թագուհիներ, 10 թագուհիներ եղել են բյուզանդիայի կայսրուհիներ։

  • Այդ թագուհիներից քանի՞սն են եղել հայեր։
  1. 103 ազգությամբ հայ,1 ասորի,8 պարթև, 6 պարսիկ, 2 ալան,9 հույն,6 հռոմեացի,4 վրացի,10 ֆրանսիացի,1 մոնղոլ թագուհիներ։
  • Հայոց ո՞ր թագավորն է,որ կառավարել է առանց թագուհի։

Պատ.՝  Գագիկ Բ Բագրատունին (1042-1045թթ) ,որ գահակալման ընթացքում ամուսնացած չէր (18 տարեկանում դառել է Հայոց թագավոր)։ Բայց հետագայում գահընկեց լինելուց հետո ամուսնացել է։

Պատմության ընթացքում հայոց թագուհիներն օգնել են իրենց ամուսիններին, մասնակցել երկրի կառավարման ու պաշտպանության գործին: Ստորև ներկայացված են հայոց պատմությանը հայտնի 150 թագուհիները:
Եպիգե  —  ԱՐԱՄԵ
Արքանա  —  ԱՐԱՄԵ
Արարանսա  —  ՍԱՐԴՈՒՐԻ Ա
Նաիրա  —  ԻՇՊՈՒԻՆԻ
Թարիրիա  —  ՄԵՆՈՒԱ
Թիլամա  —  ԻՆՈՒՇՊՈՒԱ
Բագենա  —  ԱՐԳԻՇՏԻ Ա
Սուսարատու  —  ՍԱՐԴՈՒՐԻ Բ
Ռուսաինա  —  ՌՈՒՍԱ Ա
Հասիս  —  ԱՐԳԻՇՏԻ Բ
Կոթոն  —  ՌՈՒՍԱ Բ
Օրաշ  —  ՍԱՐԴՈՒՐԻ Գ
Ուրանիա  —  ՍԱՐԴՈՒՐԻ Դ
Պատար  —  ԱՐԳԻՇՏԻ Գ
Ծիրանե  —  ԷՐԻՄԵՆԱ
Հուծան  —  ՌՈՒՍԱ Գ
Կապուտան  —  ՌՈՒՍԱ Դ
Ասարհադոնիա  —  ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԿԱՅՈՐԴԻ
Ծամծամ  —  ՀՐԱՉՅԱ
Վանուհի  —  ԵՐՎԱՆԴ Ա ՍԱԿԱՎԱԿՅԱՑ
Զարուհի  —  ՏԻԳՐԱՆ ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ
Տիգրանուհի  —  ՀԻԴԱՐՆԵՍ Ա ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Միհրանա  —   ՀԻԴԱՐՆԵՍ Բ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Սիփանե  —   ՀԻԴԱՐՆԵՍ Գ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Ասատերա  —  ԱՐՏԱՇԻՐ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Հռոդոգունե  —  ԵՐՎԱՆԴ Բ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Ծովինար  —  ՎԱՀԵ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Նանե  —  ԵՐՎԱՆԴ Գ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Արեգ  —  ՎԱՆԱՆԵՍ
Երվանդուհի  —  ԵՐՎԱՆԴ Դ ՎԵՐՋԻՆ
Սամոսիա  —  ՍԱՄՈՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Հիերաքսիա  —  ԱՐՇԱՄ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Անտիոքիա  —  ՔՍԵՐՔՍԵՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Աստղիկ  —  ԶԱՐԵՀ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Լուսատիկին  —  ԱՐԿԱԹԻԱՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Հուտոմիա  —  ՄԵՀՐՈՒԺԱՆ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Մորճ  —  ԱՐՏԱՆԵՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Ասպանույշ  —  ՊՏՂՈՄԵՈՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Արտասա  —  ՍԱՄՈՍ Բ
Արշանույշ  —  ՄԻՀՐԴԱՏ ԿԱԼԻՆԻԿՈՍ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Ոսկեմայր  —  ԱՆՏԻՈՔՈՍ Ա ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Հայամա  —  ԱՆՏԻՈՔՈՍ Դ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻ
Սաթենիկ  —  ԱՐՏԱՇԵՍ Ա ԲԱՐԻ
Դշխո  —  ԱՐՏԱՎԱԶԴ Ա
Անահիտ  —  ՏԻԳՐԱՆ Ա
Հուտոմիա  —  ՏԻԳՐԱՆ Բ ՄԵԾ
Կլեոպատրա  —  ՏԻԳՐԱՆ Բ ՄԵԾ
Համասփյուռ  —  ՏԻԳՐԱՆ Բ ՄԵԾ
Սոսեմ-Զոսիմա  —  ՏԻԳՐԱՆ Բ ՄԵԾ
Զահանիրա  —  ՏԻԳՐԱՆ ԿՐՏՍԵՐ
Արաքսա  —  ԱՐՏԱՎԱԶԴ Բ
Սասա  —  ԱՐՏԱՇԵՍ Բ
Ջանամա  —  ԱՐՏԱՇԵՍ Բ
Օգտավա  —  ՏԻԳՐԱՆ Գ
Էրատո  —  ՏԻԳՐԱՆ Դ
Հարմոնիա  —  ԱՐՏԱՎԱԶԴ Գ
Արշակադուխտ  —  ՎԱՂԱՐՇԱԿ
Անույշ  —  ԱՐՏԱՎԱԶԴ Դ
Էլեկտրա  —  ՏԻԳՐԱՆ Ե
Բագրատուհի  —  ԶԵՆՈՆ-ԱՐՀԱՇԵՍ
Շահասպդուխտ  —  ԱՐՇԱԿ Ա
Զենոբիա  —  ՀՌԱԴԱՄԻԶԴ
Մայա  —  ԿՈՏԻՍ
Զենոբիա  —  ՀՌԱԴԱՄԻԶԴ
Բակուրադուխտ  —  ՏՐԴԱՏ Ա
Ճերմակուհի  —  ՏՐԴԱՏ Ա
Կապիտոլա  —  ՏԻԳՐԱՆ Զ
Սանդուխտ  —  ՍԱՆԱՏՐՈՒԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Սիրունիկ  —  ԱՇԽԱԴԱՐ-ՇԻԴԱՐ
Նազենիկ  — ՊԱՐՏԱՄԱՍԻՐ
Վաղարշուհի  —  ՎԱՂԱՐՇ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Սիլվա —  ՍՈՀԵՄՈՍ
Մազետա  —  ԲԱԿՈՒՐ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Արշամուհի  —  ՎԱՂԱՐՇ Բ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Խոսրովանույշ  —  ԽՈՍՐՈՎ Ա ՄԵԾ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Նուշիկ  —  ԱՐՏԱՎԱԶԴ Ե
Սասանդուխտ  —  ՈՐՄԻԶԴ-ԱՐՏԱՇԻՐ
Ներսեհանույշ  —  ՆԵՐՍԵՀ
Աշխեն  —  ՏՐԴԱՏ Գ ՄԵԾ
Ճախրուհի  —  ԽՈՍՐՈՎ Բ ԿՈՏԱԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Բամբիշ  —  ՏԻՐԱՆ
Փառանձեմ  —  ԱՐՇԱԿ Բ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Օլիմպդիա  —   ԱՐՇԱԿ Բ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Զարմանդուխտ  — ՊԱՊ
Ռոմելա  —  ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Վարդանդուխտ  —  ԱՐՇԱԿ Գ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Սմբատուհի  — ՎԱՂԱՐՇԱԿ
Զրվանդուխտ  —  ԽՈՍՐՈՎ Գ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Գեղանույշ  —  ՎՌԱՄՇԱՊՈՒՀ
Շապուհդուխտ  —  ՇԱՊՈՒՀ ՊԱՐՍԻԿ
Քնքուշ  —  ԱՐՏԱՇԵՍ Բ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
Հայրանույշ  —  ԱԲԳԱՐ Է
Հովանդուխտ  —  ԱԲԳԱՐ Ը
Սոփիա  —  ԱԲԳԱՐ Թ
Հուրամա  —  ՎԱՉԵ
Շուշանիկ  —  ՎԱՉԱԳԱՆ Գ ԲԱՐԵՊԱՇՏ
Գրիգորանույշ  —  ՀԱՄԱՄ ԱՐԵՎԵԼՑԻ
Կատրանիդե  —  ԱՇՈՏ Ա ՄԵԾ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Աշոտդուխտ  —  ՍՄԲԱՏ Ա ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Սահականույշ  — ԱՇՈՏ Բ ԵՐԿԱԹ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Մարիամ  —  ԱԲԱՍ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Խոսրովանույշ  —  ԱՇՈՏ Գ ՈՂՈՐՄԱԾ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Կատրանիդե  —  ՍՄԲԱՏ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Կատրանիդե  —  ԳԱԳԻԿ Ա ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Շուշան  —  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Ֆլորա   —  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Թագուհի  — ԱՇՈՏ Դ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Գրիգորադուխտ  —  ԳԱԳԻԿ-ԽԱՉԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Մլքե   —  ԳԱԳԻԿ-ԽԱՉԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ   
Գուրգենդուխտ  —  ԱՇՈՏ-ԴԵՐԵՆԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Կատա  —  ԱԲՈՒՍԱՀԼ-ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Դերենիկուհի  —  ԱՇՈՏ-ՍԱՀԱԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Գայանե  —  ԳՈՒՐԳԵՆ-ԽԱՉԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Խուշուշ  —  ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ-ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
Փառիսուհի  —  ՄՈՒՇԵՂ Ա
Գորանդուխտ  —  ԱԲԱՍ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Գորանդուխտ  —  ԳԱԳԻԿ ԱԲԱՍՅԱՆ-ԿԱՐՍԵՑԻ
Արուսյակ  —  ԳՈՒՐԳԵՆ-ԿՅՈՒՐԻԿԵ
Զորակրցել  —  ԴԱՎԻԹ ԱՆՀՈՂԻՆ
Հռիփսիմե  —  ԿՅՈՒՐԻԿԵ Ա ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Մամքան  —  ԱԲԱՍ Ա
Ռուզուքան  —  ԴԱՎԻԹ ԿՅՈՒՐԻԿՅԱՆ
Սեդա  —  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ-ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ
Շահանդուխտ  —  ՍՄԲԱՏ Ա ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Քուպղիդուխտ  —  ՎԱՍԱԿ Ա
Սոփի  —  ՍՄԲԱՏ Բ ԱՇՈՏՅԱՆ
Շահանդուխտ  —  ԳՐԻԳՈՐ Ա ԱՇՈՏՅԱՆ
Հրանուշ  —  ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՍԵՎԱԴՅԱՆ
Մարիամ  —  ԳՐԻԳՈՐ Բ
Կատա  —  ՀԱՍԱՆ ԳԵՌԱՔԱՐԵՑԻ
Մամա  —   ՀԱՍԱՆ ԳԵՌԱՔԱՐԵՑԻ
Զաբլուն  —  ԼԵՎՈՆ Բ ՄԵԾԱԳՈՐԾ
Սիպիլ  —   ԼԵՎՈՆ Բ ՄԵԾԱԳՈՐԾ
Զաբել թագուհի  —  ԱՆԴՐԵԱՍ
Կեռան  —  ԼԵՎՈՆ Գ
Մարգարիտա  —  ՀԵԹՈՒՄ Բ
Մարգարիտա  —  ԹՈՐՈՍ Ա
Զաբել  —  ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՍՄԲԱՏ
Խաթուն   —  ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՍՄԲԱՏ
Բեատիրչե  —  ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Բ
Ագնես  —  ԼԵՎՈՆ Դ
Զաբլուն  —  ՕՇԻՆ Ա
Հովհաննա  —  ՕՇԻՆ Ա
Ալիս  —  ԼԵՎՈՆ Ե
Կոստանդիա  —  ԼԵՎՈՆ Ե
Կանդակուզենիա  —  ԳՎԻԴՈՆ-ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ
Մարիուն  —  ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Դ
Օշինդուխտ  —  ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Դ
Մարգարիտա  —  ԼԵՎՈՆ Զ

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s